Galería de arte contemporáneo: pintura, escultura… C/ Antoni Maura 11, Pollença, Mallorca.

Francesca Cifre

Pintura

Francesca Cifre, Pollença

Formació: 

IES Guillem Cifre de Colonya:

– Títol d’Estudis Secundaris Obligatoris (ESO): promoció 2004-2008

IES Berenguer d’Anoia:

– Títol de Batxillerat en modalitat artística: promoció 2008-2010

Universitat de Salamanca:

– Grau en Belles Arts: promoció 2010-2014

Escola Superior de Disseny de les Illes Balears:

– CFGS en Il·lustració: 2014-actualitat

Exposicions col·lectives: 

– 2013: participació a l’exposició “9 moixes i un gat” sobre la figura humana al Club Pollença

Premis: 

– 2015: Guanyadora per a l’obtenció d’una imatge gràfica per als titulats de la Universitat de les Illes Balears (UIB)

-2016: Guanyadora del cartell i catàleg de la Patrona 2016 (Pollença)